Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Uniwersytet Szczeciński Miasto Szczecin

Historia chóru

Chór Uniwersytetu Szczecińskiego powstał w wyniku przekształcenia Chóru Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego założonego w październiku 2006 roku z inicjatywy ówczesnego dziekana WNEiZ prof. zw. dr hab. Edwarda Urbańczyka oraz dra Tadeusza Buczkowskiego, dyrygenta o wieloletnim doświadczeniu. Trzon zespołu stanowią studenci, absolwenci i pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, a skład dopełnia liczna grupa przedstawicieli pozostałych wydziałów US oraz innych szczecińskich uczelni, a także po prostu - szczecińscy sympatycy muzyki i śpiewu.

Czytaj więcej: Historia chóru

Dyrygent - dr Tadeusz Buczkowski

Tadeusz Buczkowski ze szczecińską chóralistyką związany jest już od 50 lat. Najpierw jako członek Chóru Politechniki Szczecińskiej od 1961 roku, a następnie od roku 1963 jako instruktor muzyczny, a potem II dyrygent tego zespołu u boku prof. Jana Szyrockiego. Z Chórem Politechniki Szczecińskiej jako dyrygent koncertował w Niemczech i na Kubie, a także na różnych estradach krajowych, między innymi w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz Filharmonii Szczecińskiej. Był współtwórcą jako dyrygent płyty Srebrne dzwony do tekstu Ernesta Bryla i muzyki Katarzyny Gaertner. Przygotowany przez niego Chór Politechniki Szczecińskiej brał udział w koncercie Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na światowej wystawie EXPO'98 w portugalskiej Lizbonie.

Czytaj więcej: Dyrygent - dr Tadeusz Buczkowski

Kadra

Chór Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzony jest przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, której trzon stanowią m.in. artyści Opery na Zamku w Szczecinie oraz pracownicy szczecińskiej Akademii Sztuki czy Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

Czytaj więcej: Kadra

Repertuar zespołu

Chór Uniwersytetu Szczecińskiego pod batutą dra Tadeusza Buczkowskiego wykonuje utwory pochodzące z różnych epok i o bardzo zróżnicowanym charakterze. W bogatym repertuarze zespołu znajdują się zarówno wielkie formy wokalno-instrumentalne, utwory sakralne, świeckie, a także muzyka typowo rozrywkowa. Pełny spis utworów wykonywanych przez Chór Uniwersytetu Szczecińskiego można znaleźć poniżej.

Czytaj więcej: Repertuar zespołu

Skład zespołu

W Chórze Uniwersytetu Szczecińskiego śpiewa obecnie kilkadziesiąt chórzystek i chórzystów, zrzeszonych w ramach dwóch zespołów: koncertowego i przygotowawczego. Poniżej prezentujemy skład koncertujący w sezonie artystycznym 2013/2014, który w chwili obecnej liczy 60 osób.

Czytaj więcej: Skład zespołu