Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Uniwersytet Szczeciński Miasto Szczecin

Dyrygent - dr Tadeusz Buczkowski

Tadeusz BuczkowskiTadeusz Buczkowski ze szczecińską chóralistyką związany jest już od 50 lat.

Najpierw jako członek Chóru Politechniki Szczecińskiej od 1961 roku, a następnie od roku 1963 jako instruktor muzyczny, a potem II dyrygent tego zespołu u boku prof. Jana Szyrockiego. Z Chórem Politechniki Szczecińskiej jako dyrygent koncertował w Niemczech i na Kubie, a także na różnych estradach krajowych, między innymi w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz Filharmonii Szczecińskiej. Był współtwórcą jako dyrygent płyty Srebrne dzwony do tekstu Ernesta Bryla i muzyki Katarzyny Gaertner. Przygotowany przez niego Chór Politechniki Szczecińskiej brał udział w koncercie Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na światowej wystawie EXPO'98 w portugalskiej Lizbonie.

W latach 1966-1972 oraz 1988-2005 współpracował jako instruktor i dyrygent ze Szczecińskiem Chórem Chłopięcym Słowiki.

Od roku 1987 jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem szczecińskiego Chóru Senioralnego Rapsodia, którego aktualną siedzibą jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Z chórem tym dwukrotnie zdobył Grand Prix na Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Bydgoszczy.

Od roku 2006 jest wpółtwórcą, kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczcińskiego. Z zespołem tym w ciągu pięciu lat działalności zdołał opracować bardzo szeroki i wymagający repertuar, między innymi utwory autorstwa W.A. Mozarta, J. Haydna, G.F. Haendela, W. Kilara i C. Orffa. Szczególnie ważne miejsce w repertuarze chóru zajmują utwory szczecińskiego kompozytora, Marka Jasińskiego. Dyrygując Chórem WNEiZ zdobył wyróżnienie na XV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie w styczniu 2009 roku, a kilka miesięcy później, nagrał płytę kolędową Witaj gwiazdko złota.

Kierowany przez niego zespół wielokrotnie występował dla publiczności województwa zachodniomoporskiego na licznych koncertach w Zamku Książąt Pomorskich, w Katedrze św. Jakuba oraz innych szczecińskich kościołach, a także w trakcie uroczystości Uniwersytetu Szczecińskiego. Chór WNEiZ pod batutą Tadeusza Buczkowskiego godnie promował województwo zachodniopomorskie na trzech odbytych europejskich tournee kolędowych. W latach 2009-2011 koncertował w Belgii, Niemczech, Francji i Szwajcarii, a najważniejszymi występami na tych trasach były koncerty w obu siedzibach Parlamentu Europejskiego, w Brukseli i Strasburgu.

Za swoją muzyczną działalność Tadeusz Buczkowski był wielokrotnie nagradzany. Najważniejszymi odznaczeniami z pewnością są przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a także przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Share